Lista produktów producenta: VIEGA

Producent udziela gwarancji:


•    1 rok i 1 rok rękojmi na wpusty podłogowe,

•    5 lat na stelaże,

•    1 rok i 1 rok rękojmi na syfony.


W przypadku uzasadnionej reklamacji firma Viega dokonuje nieodpłatnej naprawy towaru lub dostarcza zastępczy.

W razie bezowocnej dwukrotnej próby naprawy lub dostawy zastępczej lub ich bezzasadnej odmowy bądź nadmiernego opóźnienia ze strony Viega,

Zamawiający ma prawo do żądania obniżenia ceny lub –o ile przedmiotem odpowiedzialności z tyt. rękojmi nie jest świadczenie budowlane- do odstąpienia umowy.

Roszczenia reklamacyjne nie przysługują, jeśli wada spowodowana jest naruszeniem instrukcji obsługi, konserwacji lub montażu, niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, błędnym lun niedbałym obchodzeniem się przez Zamawiającego, naturalnym zużyciem bądź manipulacjami przy podmiocie dostawy, podjętymi przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 29 elementów

W górę