REKLAMACJEBezpieczeństwo zakupów jest dla nas priorytetem, który obejmuje także możliwość dokonywania reklamacji.
Aby Państwo jako nasi Klienci, mogli dochodzić swoich praw w ramach reklamacji zakupionych towarów, prosimy o przysłanie do nas na adres pocztowy bądź mailowy reklamacje@wodtech.pl wypełnionego druku reklamacji.

1. W przypadku reklamacji towarów dostarczanych do Państwa przez firmą kurierską:

• Aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z reklamacji należy podczas odbioru przesyłki obejrzeć ją w obecności kuriera.
• To jedyny moment, kiedy można sprawdzić stan techniczny produktów z zamówienia. Kurier nie może odmówić bycia obecnym przy sprawdzeniu przez Konsumenta zawartości przesyłki.
• Kupujący jest zobowiązany przy kurierze sprawdzić przesyłkę! Późniejsze reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie będą uznawane.
• Protokół szkody należy sporządzić samodzielnie, nie powierzając tego zadania kurierowi, ponieważ w takich przypadkach kurierzy niekoniecznie działają w interesie Konsumenta.
• Przy sporządzaniu należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie rodzaju powstałych uszkodzeń, w tym zniszczenie opakowania.
• Po sprawdzeniu sytuacji i uznaniu reklamacji koszty transportu towaru pokrywa wodtech.pl. W takich sytuacjach staramy się też w możliwie najkrótszym terminie dostarczyć nowy egzemplarz danego produktu.
• W przypadku wysyłek paletowych umieszczamy całe zamówienie na jednej palecie, więc stan wszystkich produktów należy sprawdzać każdy po kolei.


2. W przypadku reklamacji towarów, które nie działają w ogóle lub działają nieprawidłowo, posiadają wadę fabryczną lub są niekompletne:

Prosimy o przesłanie mailowo wypełnionego formularza reklamacji zawierającego:
• opis usterki/uszkodzenia oraz informacja, kiedy stwierdzono uszkodzenie lub brak elementu
• numer zamówienia bądź numer faktury
• numer katalogowy uszkodzonego produktu
• zdjęcie uszkodzonego towaru
• imię i nazwisko osoby bądź nazwa firmy zgłaszającej reklamację


W większości przypadków reklamacja odbywa się za pośrednictwem producenta i jego serwisu. Nasz sklep pomoże Państwu uczestniczyć w całym tym procesie, jeśli tylko Państwo wyrażą taką chęć.


W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi (w 2 egzemplarzach) w celu podpisania jej i odesłania kopii do wystawcy faktury. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.

DRUK REKLAMACJI   

REKLAMACJA.PDF


W górę