Lista produktów producenta: KERAMAG

Producent udziela gwarancji:
  • dla wyrobów ceramicznych 84 miesiące (7 lat) – dotyczy szkliwa

  • dla mebli 24 miesiące (2 lata)

  • dla wyrobów akrylowych 84 miesiące (7 lat)

  • dla wanien z hydromasażem 24 miesiące (2 lata)

  • dla paneli hydromasażowych KOŁO 24 miesiące (2 lata)

  • dla kabin prysznicowych 24 miesiące (2 lata)

  • dla innych wyrobów opatrzonych kartą gwarancyjną producenta taki okres i zakres, jaki deklaruje producent,

  • dla nieceramicznych elementów w kompaktach i miskach WC oraz pozostałych towarów 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

Dla wyrobów ceramicznych:
Zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie wystąpienie powierzchniowego pękania szkliwa.

Dla elementów nie ceramicznych (deski sedesowe, armatura w spłuczkach) trwałość części mechanicznych oraz gumowych części uszczelniających – gdy przedwczesne użycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją. 7 letnia gwarancja dotyczy ceramiki; deski sedesowe oraz armatura w spłuczkach objęte są gwarancją 2-letnią.

Dla wyrobów akrylowych: Zachowanie i powtarzalność barwy masy akrylowej oraz nie pojawienie się rozwarstwienia akrylu i innych wad jakościowych na powierzchni akrylu.

Dla wanien z hydromasażem: Sprawność działania osprzętu hydromasażu – pompa, sprężarka, elektronika, dysze itd. przy zachowaniu odpowiedniej eksploatacji i pielęgnacji wyrobu. Sanitec zastrzega sobie prawo do modyfi kacji technicznych.

Dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość łożysk, zaczepów, wypełnień, pod warunkiem, że zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem, trwałość powłoki lakierniczej (bez uszkodzeń mechanicznych) i galwanicznej profili i innych elementów kabiny.

W okresie gwarancyjnym usterki produktów zostaną usunięte bezpłatnie.

W przypadku bezpodstawnego wezwania naszego serwisu, koszty z tym związane ponosi Klient.

W ramach uprawnień gwarancyjnych zostaną usunięte wszelkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiałów.

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

Chwilowo brak produktów tego producenta w naszym sklepie.

W górę