Lista produktów producenta: KERAMAG

Producent udziela gwarancji:
  • dla wyrobów ceramicznych 84 miesiące (7 lat) – dotyczy szkliwa

  • dla mebli 24 miesiące (2 lata)

  • dla wyrobów akrylowych 84 miesiące (7 lat)

  • dla wanien z hydromasażem 24 miesiące (2 lata)

  • dla paneli hydromasażowych KOŁO 24 miesiące (2 lata)

  • dla kabin prysznicowych 24 miesiące (2 lata)

  • dla innych wyrobów opatrzonych kartą gwarancyjną producenta taki okres i zakres, jaki deklaruje producent,

  • dla nieceramicznych elementów w kompaktach i miskach WC oraz pozostałych towarów 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

Dla wyrobów ceramicznych:
Zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie wystąpienie powierzchniowego pękania szkliwa.

Dla elementów nie ceramicznych (deski sedesowe, armatura w spłuczkach) trwałość części mechanicznych oraz gumowych części uszczelniających – gdy przedwczesne użycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją. 7 letnia gwarancja dotyczy ceramiki; deski sedesowe oraz armatura w spłuczkach objęte są gwarancją 2-letnią.

Dla wyrobów akrylowych: Zachowanie i powtarzalność barwy masy akrylowej oraz nie pojawienie się rozwarstwienia akrylu i innych wad jakościowych na powierzchni akrylu.

Dla wanien z hydromasażem: Sprawność działania osprzętu hydromasażu – pompa, sprężarka, elektronika, dysze itd. przy zachowaniu odpowiedniej eksploatacji i pielęgnacji wyrobu. Sanitec zastrzega sobie prawo do modyfi kacji technicznych.

Dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość łożysk, zaczepów, wypełnień, pod warunkiem, że zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem, trwałość powłoki lakierniczej (bez uszkodzeń mechanicznych) i galwanicznej profili i innych elementów kabiny.

W okresie gwarancyjnym usterki produktów zostaną usunięte bezpłatnie.

W przypadku bezpodstawnego wezwania naszego serwisu, koszty z tym związane ponosi Klient.

W ramach uprawnień gwarancyjnych zostaną usunięte wszelkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiałów.

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
na stronę
805,00 zł

Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
405,00 zł

Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
451,00 zł

Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
133,00 zł

Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
Pokazuje 1 - 15 z 143 elementów

W górę