Każdy artykuł oferowany przez sklep www.wodtech.pl posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. 
Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Jeżeli karta gwarancyjna nie została wypełniona przez obsługę sklepu to jest ona ważna także z dowodem zakupu. 
W przypadku zażyczenia sobie podbicia gwarancji, prosimy po otwarciu oryginalnego opakowania towaru przesłać gwarancję na adres firmy WOD-TECH s.c. ul. Sikorskiego ¾, 61-534 Poznań. Po wypełnieniu odeślemy ją niezwłocznie.

Prawa gwarancyjne posiada jedynie bezpośredni Nabywca towaru, dalsze jego odsprzedanie nie powoduje przeniesienia tych praw na kolejnego nabywcę.

Gwarancją są objęte tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:

• niewłaściwa instalacja,
• niewłaściwa obsługa,
• urazy mechaniczne,
• zjawiska atmosferyczne,
• zanieczyszczenia,
• eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,
• naprawa w nieautoryzowanych punktach.

 Warunki realizacji gwarancji są określone w broszurze gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane serwisy producentów (adresy punktów znajdują się na kartach gwarancyjnych i na stronach internetowych producentów).

Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczone towary były jak najlepszej jakości, jednakże może się zdarzyć, iż wykryją Państwo jakieś ukryte wady techniczne. Prosimy w takim przypadku o skontaktowanie się z naszą firmą w celu:

• zamiany towaru na inny lub podobny, za zgodą Konsumenta,
• zwrotu pieniędzy

W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi (w 2 egzemplarzach) w celu podpisania jej i odesłania kopii do wystawcy faktury. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.


W górę